Connect with us

ยินดีต้อนรับ

สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้รับเชิญจากสำนักงาน ธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานและ press.Tour สื่อมวลชน 9 จังหวัดเหนือล่าง ในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและขอบคุณในการเผยแพร่ข่าวสารของ ธกส.ที่ดีอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยทาง ธกส.นำคณะเยี่ยมชมไร่ภักดี ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลผลิตในเซเว่น 7-11 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ส่งเซเว่นทั้งหมด 700 สาขา โดยทำส่งกล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง ส้ม ผลไม้ชนิดอื่น และได้ทำกล้วยทอดสลัดน้ำมัน (vacuum fried banana) กล้วยทอดสูญญากาศจำหน่ายในท้องตลาดด้วย รวมทั้งเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำหว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก โดยนายประสิทธิ์ โสภา มีสมาชิก 30 ราย พื้นที่การผลิต 1,500 ไร่ ปลูกกล้วยน้ำหว้า,กล้วยหอมทอง,พริกแดงจินดา,ผักปลอดภัย ส่งไร่ภักดี,คิงฟู๊ด,มาเลเชีย

ข่าวเด่นทั่วโลก

ข่าวที่เกิดขึ้น จากทั่วโลก ในรอบปี

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.