ตัวอย่างหมวดหมู่สินค้าย่อย

ยาสีฟัน

ยาสีฟัน "ท่านขุน"

ยาสีฟัน ขนาด 120 กรัม